INCONTRI
PORTALE INTERNAZIONALE
EWA
contatti internazionali Polonia - Italia
annunci, amici, matrimoni, amore

Cerca
Sono
cerco
da
a
con foto  
Nazione
Pagina protetta dal Certificato RapidSSL   
HomestarCome funzionastarIndietro starInvita un AmicostarFAQ'sstarForumstarChatstarTurismostarArticolistarServizistarScrivicistarGuadagna con NoistarSegnala difetto


Novitą
 
Mostra tutto

Polityka prywatno¶ci     

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. N.196/03

 

Wloski Portal Randkowy di Ewa Marchiò Generalny Polsko_Wloski Konsultant Matrymonialny do ktorego rowniez nalezy siec Portali dzialajacych zgodnie z wloskimi zasadami obowiazujacych posiadacza Licencji Gwaranta Bezpieczenstwa Publicznego.

 1. #PORTAL#przestrzega surowych norm wloskich: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. N.196/03 oraz europejskich dotyczacych Polityki Prywatnosci o Ochronie Zycia Prywatnego i Danych Osobowych. Zgodnie z wymogami prawa wloskiego, wlascicielka Firmy dopelnila wszystkich wymogow oraz zlozyla odpowiednia deklaracjê w Urzêdzie Ochrony Danych Osobowych. Jestesmy konsekwentni w respektowaniu prawa Polityki Prywatnosci
 2. #PORTAL#Wloski Portal Randkowy jak i Wloskie Biuro Matrymonialne ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o uzytkownikach do niezbednego minimum wymaganego do swiadczenia naszym klientom servisu na najwyzszym poziomie.
 3. Nie podajemy,nie sprzedajemy,nie przekazujemy danych osobowych takich jak: nazwisko, adres zamieszkania, adres kontaktowy. adres mailowy,numer telefonu stacjonarnego lub komorki gdyz dane te chronione sa polityka prywatnosci zgodna z ustawa wloska o Ochronie Danych Osobowych INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. N.196/03 .
 4. adres mailowy lub numer telefonu mozemy podac tylko i wylacznie za zgoda jego wlasciciela w celu osobistego skontaktowania sie z partnerem w celu poglebienia znajomosci.

 5. Nie publikujemy pelnych ofert matrymonialnych poza dzialalnoscia randkowo-matrymonialna naszego Biura .

 6. Uzytkownik naszych Portali ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usuniêcia danych osobowych z wlasnej strony internetowej do ktorej moze wejsc za pomoca znanemu sobie hasla . Lub tez wysylajac do nas listem poleconym za potwierdzeniem podpisu, prosbe o wykluczenie z Biura. Materialy dotyczace iskrypcji jak: formularze ,fotografie- nie beda zwracane

 7. Rejestracja uzytkownika naszego Biura jest dokonywana przez niego osobiscie tak wiec nie dajaca mozliwosci uzytkowania przez osoby trzecie.Jego konto jest chronione haslem,ktore wybiera uzytkownik bedac odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy hasla oraz wszystkie czynnosci zwiazane z uzytkowaniem Portalu.

 8. O dane osobowe mozemy sie rowniez zwrocic do Panstwa podczas zakupu przez Was naszych produktow np: abonamentu, prezentu itp.Dane moga byc rowniez potrzebne do uczestnictwa w naszym konkursie z nagrodami.Lub w zwiazku z problemami zwiazanymi z servisem.

 9. Przy rejestracji Uzytkownik moze skorzystac z opcji nieuwidaczniania fotografii lub przeslaniem na nasz adres mailowy osobno swych fotografii wraz z formularzem rejestracyjnym potrzebnych do wgladu w katalogach w naszym Biurze w Italii. Rowniez i w tym wypadku dane osobowe gromadzone sa lub przechowywane wylacznie do naszego uzytku oraz chronione welug wloskiego prawa polityki o prywatnosci zgodna z ustawa INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. N.196/03 Potrzebne do ¶wiadczenia naszym klientom serwisu na najwy¿szym poziomie

 10. Osoby wpisujace sie do naszego Wloskiego Biura Matrymonialnego ,moga byc pewne ze ich dokumentacja bedzie przechowywana w Siedzibie naszego Biura w Italii w pomieszczeniu scisle dostosowanym wedlug prawa lokalowego oraz w mysl przepisow o zachowaniu polityki prywatnosci . Delikatna czesc danych osobowych czlonkow Biura Matrymonialnego nie jest przechowywana w komputerze Biura.

 11. agenziaewa.it Ewy Marchio z Siedziba w Italii gromadzi dane osobowe uzytkownikow wy³±cznie do wlasnego u¿ytku.

 

Udostepniac Tre¶ci za po¶rednictwem tego Serwisu , U¿ytkownik automatycznie zgadza siê, stwierdza i gwarantuje, ¿e mo¿e przyznaæ nieodwo³aln±, ci±g³±, wy³±czn±, globaln± licencjê na wykorzystanie, kopiowanie, edycjê, wykonanie, przedstawianie, prace pochodne oraz dystrybucjê owych Tre¶ci, z wyj±tkiem informacji pozwalaj±cych na identyfikacjê osób, jakie zawiera konto u¿ytkownika;

 

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych przez Wloskie Biuro Matrymonialne di Ewa Marchio z siedziba w Itali w jej Biurze i Portalach bedacych wlasnoscia Firmy Ewy Marchio. International European S.W. Zezwalam na otrzymywanie news letter, informacji handlowych ,maili drog± elektroniczn± lub sms i inne przesylane na numer telefoniczny mojej komorki od Ewy Marchio . Podanie mych danych osobowych ma charakter dobrowolny i sluzy do niezbêdnego minimum wymaganego do ¶wiadczenia nam uzytkownikom servisu na najwy¿szym poziomie.

 

Valid XHTML 1.0 TransitionalPrivacystarTermini di UsostarAderisci al nostro programma di affiliazionestar

Copyright © agenziaewa.it